section-430ee1a

Condiţii preliminare

1_pasi_catre_permis

Pentru a putea obţine permisul de conducere, trebuie sa îndepliniţi următoarele condiţii:

 • să aveţi vârsta de cel puţin:
  • 16 ani împliniţi, pentru subcategoriile A1 si B1
  • 18 ani împliniţi, pentru categoriile A, B, BE, C, C1, CE, C1E si Tr;
  • 21 de ani împliniţi, pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, precum şi pentru subcategoriile D1 şi D1E;
 • să urmaţi un curs de pregătire teoretică şi practică al unei scoli de şoferi;
 • să fiţi apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicitaţi examinarea;
 • să nu fi fost condamnat(ă), prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul;
 • să fiţi declaraţi admişi în urma susţinerii examenului auto cu poliţia - atât proba teoretică (examenul auto pe calculator), cât şi cea practică (traseul) pentru categoria / subcategoria dorită.
section-ac0771f

Pregătirea pentru examen

3_pregatire_practica
Cursul de legislaţie - Testul auto preliminar

Conform noilor reglementări, înaintea începerii pregătirii practice (adică a orelor de condus) elevii înscrişi la o şcoală de şoferi trebuie să aibă nişte cunoştinţe minime legislative. În acest sens se parcurge cursul de legislaţie şi se susţine un test la sediul şcolii de şoferi pentru verificarea cunoştinţelor teoretice.

De regulă se administrează teste de 26 de întrebări (similare cu cele de la examenul auto - proba pe calculator), din care elevul trebuie să cumuleze minim 22 puncte (pentru a putea începe pregătirea practică). În funcţie de şcoala de şoferi, testul va fi susţinut în formatul vechi (adică pe hârtie) sau în formatul nou (pe calculator). Dovada promovării testului cu minim 15 puncte va fi depusă la dosarul personal, alături de restul documentelor.

Efectuarea orelor de condus

Partea cea mai importantă a pregătirii, în vederea susţinerii examenului auto, este pregătirea practică. Aceasta constă în efectuarea orelor de condus, sub supravegherea instructorului auto.

Cursurile de pregătire practică (orele de condus) au o durată de 30 ore pentru categoriile A si B, 54 de ore pentru categoria C si 14 ore pentru categoria CE.

Pe parcursul celor 30 de ore de conducere (de regulă echivalentul a 15 sedinţe) elevul trebuie sa înveţe funcţiile maşinii, să controleze maşina, să poată merge în condiţii de siguranţa, să facă viraje, parcări, garări, întoarceri, precum şi plecarea din rampă.

section-28c42bb

Întocmirea şi depunerea dosarului

4_intocmirea_dosarului

Dosarul pentru examenul auto se întocmeşte pe o perioadă mai lungă de timp, procesul începând odată cu înscrierea la şcoala de şoferi.

Şcoala noastră oferă facilităţi la întocmirea dosarului de înscriere, însa anumite acte trebuie obţinute chiar de către elev.

Aveţi mai jos lista completă a actelor necesare:

 • Cerere tip de înscriere la şcoala de şoferi şi Fişa şcolarizare (se primesc şi se completează la şcoala de şoferi);
 • Carnetul de elev al şcolii (trebuie să îl aveţi cu voi la toate orele de condus. Pe carnet, instructorul auto trebuie să vă treacă fiecare şedinţă de conducere);
 • Avizul psihologic obţinut în urma susţinerii testului psihologic (se obţine în cadrul şcolii);
 • Fişa medicală (implicit şi avizul medical);
 • Cazier judiciar - se obţine de la secţia de Poliţie de pe raza judeţului/sectorului unde domiciliaţi. Are o valabilitate de 6 luni. Pentru a obţine cazierul judiciar aveţi nevoie de un act de identitate, un timbru fiscal de 1 leu. Detaliile complete privind cazierul judiciar le găsiţi pe site-ul poliţiei române (http://www.igpr.ro/directia_cazier.htm);
 • Alte documente necesare:
  • copie după actul de identitate (se realizează la sediul şcolii);
  • chitanţa CEC taxă examen auto (de la cel mai apropiat sediu CEC de reşedinţa voastră);
  • 2 fotografii tip buletin (se realizează la sediul şcolii).
section-c07a2a4

Examenul auto

Examenul auto este compus din două părţi: una teoretică (testul grilă) şi una practică (traseul).

Testul auto - Sala

Prima probă a examenului auto, constă în susţinerea unei probe teoretice, cunoscută şi sub denumirea de sală.

Testul auto constă dintr-un chestionar auto de 26 de întrebări grilă cu variantă multiplă de răspuns (o întrebare poate avea una, două sau trei variante de răspuns). Pentru a promova acest examen trebuie să acumulaţi minim 22 de puncte din cele 26.

Întrebările din chestionarul auto sunt din Codul Rutier actual şi din Regulamentul de aplicare a Codului Rutier.

Chestionare in conformitate cu legislaţia auto în vigoare găsiţi şi pe site-ul nostru, respectând structura şi stilul întrebărilor care se dau la examenul auto.

Pregătirea în vederea promovării acestui test presupune:

 • citirea legislaţiei rutiere: Codul rutier (Ordonanţa de urgenţă nr. 195/12) şi Regulamentul de aplicare a ordonanţei de urgenţă;
 • rezolvarea chestionarelor auto;
 • participarea la cursurile de pregătire teoretică şi practică ale şcolii dvs. de soferi.
Proba practică – Traseul

Odată promovată proba teoretică, urmează să susţineţi proba practică, adică traseul auto.

Pentru categoria B:

La acestă probă veţi fi asistat de un poliţist (care va sta pe locul din dreapta) şi pentru corectitudinea examenului, în spatele vostru va sta un alt elev.

Examenul auto pentru proba practică constă în parcurgerea unui traseu şi efectuarea unor manevre în trafic (la cererea examinatorului). Odată ce ajungeţi la volan, trebuie să incepeţi pregătirea de plecare: reglarea scaunului în funcţie de pedala de ambreiaj, reglarea oglinzilor şi punerea centurii. Apoi, când poliţistul va zice ca puteţi pleca porniţi motorul, trageţi frâna de mană, bagaţi maşina în viteză şi plecaţi de pe loc.

Pe parcursul traseului fiţi atenţi: să păstraţi banda; atunci când schimbaţi banda sau direcţia de mers semnalizaţi; aveţi mare grijă în acordarea priorităţii (aceasta este una din greşelile cele mai frecvente ale elevilor).

Exceptând manevrele de mers spre stânga/dreapta clasice, poliţistul rutier vă mai poate cere să executaţi una din următoarele manevre: mersul înapoi, parcarea cu faţa, parcarea laterală, gararea (parcarea cu spatele), plecarea din rampă sau întoarcerea din 3 mişcări.

section-8ea30d6
am-o-intrebare

Ai întrebări?